OBS! Spårtävlingen den 8 augusti kommer att genomföras om inte regler och riktlinjer förändras igen!

___________________________________________________

BESÖKER DU NÄSSJÖ BK SNART?

Svenska Kennelklubben har beslutat att all klubborganiserad hundverksamhet utomhus får i lokal verksamhet genomföras med max tio personer där de närvarande personerna inte har rest dit från andra delar av landet eller utlandet. Detta gäller till och med 31 maj 2020. Detta är ett beslut som SKK tagit och gäller all verksamhet inom SKK-organisationen, därför även Brukshundklubbens.

I dialog med SKK är det i första hand resandet SKK vill begränsa med denna åtgärd och förbundet tolkar detta att det öppnar upp möjligheter för lokalklubbar att fortsätta att bedriva viss verksamhet, som till exempel kursverksamhet, så länge riktlinjerna från SKK följs.

Självklart visar man hänsyn till varandra. Håll avstånd, håll god hygien. Är man sjuk stannar man hemma.