Tjänstehundssektorn

Ansvarig: Ann-Sofie Östlund

Svenska Brukshundklubben är en frivillig försvarsorganisation. Vi har i uppdrag att rekrytera och utbilda hundar och personal till Försvarsmakten (FM) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Som medlem i Svenska Brukshundklubben kan du utbilda dig själv och din privata hund till räddningshund eller patrullhund. På vår klubb har vi möjlighet att när behov finns utbilda patrullhundar . Det tar ca 6-9 månader att utbilda sin hund till patrullhund och kursen omfattar 210 timmar. Patrullhundens främsta uppgift är att med hjälp av sin välutvecklade hörsel- och luktsinne varna sin förare för personer i bevakningsområdet.

Inträdesprov kommer att ske innan kursstart, här bedöms hundens tillgänglighet, samarbete mellan förare/hund, en kortare patrullering sker, bastjänst och sedan sker en värdering av provet. Krav på hunden:

  1. Hunden ska vara skottfast.
  2. Hunden ska ha en mankhöjd på minst 45 cm.
  3. Hunden ska vid Certprov vara minst 18 månader och inte ha fyllt 5 år.
  4. Hunden ska ha lämpligt hårlag, vilket innebär underull och täckhår.
  5. Hunden/ekipaget ska via disponibilitetskontroll vara krigsplaceringsbar/t.

Tips inför kursstart:

  • Ha ett påbörjat lydnadsarbete, bra att kunna linförighet/fritt följ, inkallning, hopp över hinder.
  • Påbörja ert spårarbete, efter 6 månader skall ni kunna spåra 1,5 km samt markera föremål.

Kurser för räddningshundar arrangeras främst av Svenska Brukshundklubbens olika distrikt. Kontakta ditt distrikt eller förbundskansliets tjänstehundsavdelning för att höra när nästa kurs kommer att hållas.

För att anmäla dig och din hunds intresse för utbildning till Patrullhund tag kontakt med SBK Smålandsdistriktet http://www.sbksmaland.se/tjanstehund/tjanstehundssektorn.htm eller kontakta Ann-Sofie för mer info.

Regler och anvisningar Patrullhund http://www.brukshundklubben.se/funktionar/tjanstehund/patrullhund/

Tävlingsverksamhet
Patrull ingår som ett specialmoment inom Svenska Brukshundklubbens bruksprov. Hunden ska spåra och upptäcka luftvittring och ljud från människor i ett begränsat område.

Patrull
Patrull ingår som ett specialmoment inom Svenska Brukshundklubbens bruksprov. Hunden ska spåra och upptäcka luftvittring och ljud från människor i ett begränsat område. Patrull är en gren där det förutom spår och lydnad ingår att hunden ska upptäcka luftvittring och ljud från människor inom ett begränsat patrulleringsområde.

Träna patrull
Hund och förare med erfarenhet av spårarbete har goda förutsättningar att prova patrull. Föraren bör ha god kännedom om inlärning och möjlighet att ingå i en träningsgrupp. Hunden blir säkrare på att markera och följa ett spår samt att arbeta med vind- och ljudmarkering. Föraren får utveckla sin förmåga att läsa sin hund. Oftast ingår ekipaget i en träningsgrupp med siktet inställt på att tävla bruksprov. Träningen bygger på att hunden motiveras och belönas till att uppmärksamma dofter och ljud från gömda människor.

Vilka hundar kan träna? Alla hundar får träna patrullmomenten.

Tävla i bruksprov patrull? Svenskägda hundar som är registrerade i Svenska Kennelklubben (SKK) får tävla i patrull.

Tävlingar & mästerskap: Klubbar inom Svenska Brukshundklubben kan arrangera bruksprov patrull. Mästerskap hålls, precis som för övriga bruksgrenar, varje år.

Titlar att vinna: I högsta klassen tävlar man om certifikat och championat.

Klasser att tävla i: Lägre, högre och elitklass. För att komma från lägre till högre klass krävs ett visst antal poäng i både specialmomentet och i lydnadsmomentet. Likadant gäller från högre till elitklass.