Tjänstehundssektorn

Ansvarig: Annica Brun och Ann-Sofie Östlund

Att utbilda en patrullhund är något för dig som vill göra en insats med hund i Försvarsmakten.

Svenska Brukshundklubben är en frivillig försvarsorganisation. På uppdrag av Hemvärnet, en del av armén, utbildar Svenska Brukshundklubben hundförare och hundar som sedan placeras i ett hemvärnskompani. Patrullhundens främsta uppgift är att med hjälp av sina välutvecklade hörsel- och luktsinnen, varna sin förare för personer i bevakningsområdet.

Hunden tränas att från fasta platser och i rörelse tydligt markera ljud i terräng. Hunden kan på mycket långa avstånd höra en människa som rör sig, och markera detta för sin förare. Hunden varnar på detta sätt sin förare för eventuella inkräktare. I rörelse kan hunden även med hjälp av sitt fina luktsinne ta upp och följa spår på marken och avslöja personer som gömmer sig i terrängen. I förbandet är du i första hand soldat där du och hunden ska vara ett komplement till övrig bevakning med huvuduppgift att varna förbandet. Läs mer på https://www.brukshundklubben.se/tjanstehund/patrullhund/

Som medlem i Svenska Brukshundklubben kan du utbilda dig själv och din privata hund till patrullhund genom oss. Kurser arrangeras runt om i landet på Svenska Brukshundklubbens lokala klubbar.
Kontakta tjänstehundsansvarig på klubben som kan berätta mer om hur utbildningen går till eller läs på SBKs hemsida. https://www.brukshundklubben.se/tjanstehund/patrullhund/utbilda-patrullhund/

På klubben ordnar vi ”prova på” – patrull. Håll utkik på hemsidan och i vår facebookgrupp!

Numera finns även tävlingsform bruksprov Patrull. Du kan tävla med din hund även om ni inte är certifierade patrullekipage. Läs mer på SBKs hemsida.
https://www.brukshundklubben.se/tavling-utstallning/bruksprov/patrull/