Medlem

Som medlem i Nässjö Brukshundsklubb

Är du välkommen att delta i de kurser som anordnas på Nässjö BK (exkl kursavgift) och andra aktiviteter – antingen som hel-, delbetalande eller som familjemedlem.

– Får du träna på appellplanen, använda agilityhindren och har tillgång till klubbstugan vid gemensamma träningar.
– Är du försäkrad när du går kurs, tränar på klubben, och när du är funktionär på tävlingar.
– Får du hjälpa till som funktionär på tävlingar som anordnas av vår klubb och får själv tävla och representera Nässjö BK.
– Får du SBK’s tidning Brukshunden hem i brevlådan.
– Har du rätt att delta och rösta vid klubb- och årsmöte.

Dessutom har du 10% rabatt på djuraffären hundfix! Kolla på deras hemsida HÄR.

Lek under ett klubbmöte

Medlemsavgiften betalas in på Nässjö BK:s postgirokonto: 67 43 96-7
I samband med att du betalar in medlemsavgiften och eventuell kursavgift, meddelar du detta enklast genom att e-posta till Bibbi Linnér (klubbens kassör). Viktigt är då att vi får ditt personnummer för registrering i SBK och e-postadress, för medlems- och kursinformation.

Ex på e-post till vår kassör:
Åsa Lindfors, Krokusgatan 22, 570 01 NÄSSJÖ. Persnr: 731111-1111.

Jag har 1/5-19 betalat in 540:- plus 1.000:- för A-medlemskap och valpkurs.
Min e-post: gillarhundar@hotmail.com


Medlemsavgift   
– A-medlem, (helbetalande)     570 kr
– Familjemedlem                        170 kr
– D-medlem                                  170 kr*

* Om man är medlem antingen i en rasklubb som går under SBK eller annan brukshundklubb.