FRI TRÄNING!

Kl. 18-20 (Kl. 18.30 kan det förekomma skott)

På onsdagar arrangeras gemensamma träningar. Läs nedanför!

OBS! V. 42 och 44 kommer det mer info om!