BESÖKER DU NÄSSJÖ BK SNART?

Nu när Covid-19 härjar är det extra viktigt att man följer de riktlinjer som finns! https://brukshundklubben.se/kontakt/om-oss/coronapandemin/


HEJ KÄRA MEDLEM!

Brukshundklubben har nya stadgar som påverkar årsmöte och valordningen. Detta innebär att:

  • Valberedningen tar fram ett första preliminärt förslag som lämnas över till styrelsen.
  • styrelsen presenterar förslaget för medlemmarna.
  • Medlemmarna har möjlighet att ge ytterligare förslag till valbara styrelseposter genom att skicka förslag till till ordförande på cassie8994@gmail.com
  • Förslagen ska innehålla namn på medlemmen som föreslås, vilken post medlemmen föreslås för, en presentation av kandidaten samt en försäkran om att medlemmen är tilltalad och ställer upp som kandidat för aktuell post.
  • Förslag ska ha inkommit till styrelsen senast den 15 december.
  • Styrelsen lämnar över lista på nya kandidater till Valberedningen.
  • Valberedningen lägger ett nytt förslag (kan vara samma som det ursprungliga eller nytt).
  • Inför årsmötet presenteras valberedningens förslag som vanligt, men med tillägg av de ytterligare förslag som kommit in.
  • På årsmötet kan sedan person väljas som ingår i valberedningens förslag, eller om det finns en kandidat som nominerats till samma post. (Kandidater kan inte väljas till annan post än vad de har nominerats till).

Se valberedningens förslag i verksamhetsberättelsen till höger.

Styrelsen, Nässjö Brukshundklubb